• 1500VDC PV Connector(MC4)

  1500VDC PV 커넥터 (MC4)

  • 절연 재료 : PPO

  • 정격 전류 : 30A (2.5mm2) 50A (4.0mm2,6.0mm2)

  • 정격 전압 : 1500V DC

  • 테스트 전압 : 8kV (50Hz, lmin)

  • 접촉 저항 : <5mQ

  • 접촉 재료 : 구리, 주석 도금

  • 보호 정도 : IP2X / IP68

 • 1500VDC PV Branch Connector(MC4)

  1500VDC PV 분기 커넥터 (MC4)

  • 절연 재료 : 50A

  • 정격 전류 : 1500V DC

  • 정격 전압 : 8kV (50Hz, lmin)

  • 테스트 전압 : CATIII / 2

  • 접촉 저항 : <5mΩ

  • 접촉 재료 : 구리. 주석 도금